Nasze zdrowie w naszych rękach 384


Od czego zależy stan zdrowia społeczeństwa?

Efektywnie działająca służba zdrowia, korzystająca z osiągnięć nauki, może wydatnie przyczynić się do poprawy stanu zdrowia. Ogromne znaczenie ma tu  sprawnie działający system podstawowej opieki zdrowotnej, charakteryzujący się powszechną dostępnością, właściwym zakresem działania poradni ogólnych, ciągłością opieki zdrowotnej. Są to oczywiście ważne zadania, jednakże, jak wynika z wieloletnich obserwacji, na liście czynników odpowiedzialnych za stan zdrowia społeczeństwa znacznie wyższą pozycję zajmują uwarunkowania środowiskowe, genetyczne i styl życia.

wykres

Powyższe dane potwierdzają słuszność propagowanego przez Światową Organizację Zdrowia hasła: „nasze zdrowie w naszych rękach”, gdyż największe znaczenie w kształtowaniu kondycji psychofizycznej społeczeństwa mają uwarunkowania związane z naszymi indywidualnymi działaniami (styl życia), natomiast znacznie mniejszą wagę ma oddziaływanie pozostałych czynników (służby zdrowia, środowiskowych i genetycznych).

według: A. Kurzynowski (red), Polityka społeczna, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2006.


Leave a Reply

  

  

  


7 × = czternaście

Current month ye@r day *